Tajwid Super Mudah

Tajwid super mudahAssalamualaikum dan salam sejahtera … Hukum Tajwid merupakan satu perkara penting yang sangat perlu dititik beratkan semasa membaca Al-Quran. Selagi kita beragama islam, membaca Al-Quran secara bertajwid tetap wajib kepada kita semua. Pesan ulama lagi, barangsiapa sengaja membacanya tanpa tajwid yang betul bakal berdosa. Dalam pengamatan saya sendiri yang bukanlah mempunyai ilmu tajwid yang tinggi, kebanyakan dikalangan kita ramai yang boleh membaca Al-Quran namun tidak dapat menjaga hukum tajwid dengan baik dan betul. Ramai juga antara kita yang malu untuk belajar mahupun bertalaqi dengan alasan malu kerana usia.  Continue reading

Penghakiman paling aneh didunia

suasana dalam mahkamahAssalamualaikum dan salam sejahtera …  Selepas Samarkand jatuh ke tangan tentera Islam, padri besar negeri itu mengutus surat kepada khalifah Islam, Amirul-Mu’minin Umar bin Abdul Aziz. Di dalam surat tersebut dia mendakwa panglima tentera Islam, Qutaibah serta angkatan tenteranya telah memasuki Samarkand tanpa amaran dan tanpa seruan dakwah kepada Islam. Umar mengarahkan hakim yang dilantik untuk bertugas di Samarkand bernama Jumay’ supaya membicarakan kes yang didakwa oleh padri besar tersebut.

Continue reading